Nowdesign.eu

A+ A A-

Naming a slogany

Naming, slogany - Š Nowdesign.eu s.r.o.

Naming

Naming – výb?r jména nebo názvu zna?ky, firmy nebo produktu. Vymyslet úsp?šný a p?esný název je b?h na dlouhou tra?. P?ed tím než se za?ne vymýšlet název je pot?eba se v?novat studiu firmy nebo produktu, jejich cíl? na trhu a v neposlední ?ad? i cílových skupin firmy nebo produktu.

Trefný název firmy, produktu nebo služby je silný marketingový nástroj. Nezávisle na velikosti firmy, název p?ímo ovliv?uje zna?ku nebo produkt a jejich úsp?šnost. Vytvo?íme pro Vás funk?ní a kvalitní názvy firem i konkrétních produkt?, které se dob?e pamatují, zní a hlavn? p?inášejí zisk.

 

Slogany

Slogan – krátká v?ta obsahující podstatu, jedine?nost a p?ednosti zna?ky nebo produktu a odlišuje jej od konkurence. Úkolem sloganu je sd?lit zákazníkovi hlavní p?ednosti vaší zna?ky nebo produktu a vytvo?it ur?itý emocionální vztah zákazníka k produktu nebo služb? a tím si ho získat.

 

Vytvo?ení sloganu

Vytvo?íme pro Vás slogan s ohledem na všechny kvality klí?ových v?t: jednoduše zapamatovatelný, jedine?ný a lehce vyslovitelný.

 

Kompletní nabídka kategorie firemní design:

Kontaktní formulá?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a služeb? Máte zájem o podrobnější informace a cenovou nabídku? Vyplňte a odešlete prosím tento formulář nebo nám napište e-mail. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
VĂĄĹĄ e-mail:
Předmět:
ZprĂĄva:
Anti-Spam otázka: Tři plus osm ( výsledek zapište číslicí )