Nowdesign.eu

Internetové aplikace - Š Nowdesign.eu s.r.o.

Grafický design

Základní pilí?em naší ?innosti jsou grafické práce, zahrnující firemní design v?etn? návrh? kvalitních a originálních logotyp?, firemních zna?ek a kompletní firemní a podnikový design (corporate identity). Dále pak grafické návrhy tiskovin v?etn? profesionálního tisku, a to od vizitek a hlavi?kového papíru, p?es katalogy a prospekty až po návrhy a tisk novoro?enek a pohlednic. Typ finálního tiskového výstupu záleží na požadavku zákazníka a objemu zakázky. Vždy navrhujeme tu nejoptimáln?jší variantu a zárove? se snažíme o maximální možnou výstupní kvalitu, a? už se jedná o malonákladový digitální tisk ?i kvalitní ofsetový tisk na špi?kových tiskových strojích zna?ky Heidelberg, kterým u nás realizujeme 99% p?ípad? tisku. Nemén? d?ležitou náplní našeho ateliéru je výroba reklamy. Od klasické vy?ezávané reklamy, která se nej?ast?ji používá na polep vozidel, výloh a reklamních tabulí až po potisk tri?ek a textilu, na který používáme sítotisk a speciální nažehlovací fólie. Také tvorba internetových aplikací a webových stránek pat?í mezi žádané a velmi ?asto vyhledávané služby našeho ateliéru spole?n? s tvorbou profesionálních profil? pro sociální sít? typu Facebook, Twitter, Google+ apod.

 

Reklamní fotografie

Samostatnou, ale zárove? velmi úzce provázanou kapitolou s naším ateliérem grafického designu, je nᚠateliér reklamní fotografie. Je vybaven profesionální digitální technikou, zábleskovými sv?tly, softboxy, deštníky, záložním zdrojem pro fotografování v exteriéru apod. Zkrátka vším, co by moderní fotoateliér m?l mít. Pro samotné fotografování používáme profesionální zrcadlovky zna?ek Canon a Nikon, spole?n? s nep?eberným množstvím vým?nných objektiv?. V našem fotoateliéru se v?nujeme zejména produktové a portrétní fotografii. Produktovou fotografii tak?ka výhradn? používáme pro komer?ní ú?ely, tedy pro grafické návrhy našim klient?m. Cílem je poskytnout kvalitní a profesionální fotografii za zajímav?jší ceny, než je u fotobank b?žné. Produktovou fotografii úsp?šn? prodáváme rovn?ž ostatním reklamním a grafickým agenturám z ?eské a Slovenské republiky a EU. Ateliér je rovn?ž využíván pro fotografie fashion, glamour, akt apod.

 

Kompletní nabídka kategorie o nás:

Kontaktní formulá?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a služeb? Máte zájem o podrobnější informace a cenovou nabídku? Vyplňte a odešlete prosím tento formulář nebo nám napište e-mail. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
VĂĄĹĄ e-mail:
Předmět:
ZprĂĄva:
Anti-Spam otázka: Tři plus osm ( výsledek zapište číslicí )