Nowdesign.eu

A+ A A-

Potisk tri?ek

Potisk tri?ek - Š Nowdesign.eu s.r.o.

P?ekvapte originálním tri?kem

Jednou z dalších mimo?ádn? zajímavých možností firemní reklamy je zakázková výroba reklamního textilu, zejména pak reklamních tri?ek, polokošil, mikin, nebo pracovních od?v?. Naše firma má i v této oblasti bohaté zkušenosti. Pro naše zakázky používáme pouze kvalitní textilní materiál spole?n? s kvalitním zpracováním výšivky nebo potisku. Samoz?ejmostí je u nás op?t atraktivní cena pro naše zákazníky. Tri?ka, polokošile nebo mikiny dodáváme v celé ?ad? atraktivních barevných odstín? a velikostí. Zejména v p?ípad? výroby reklamních tri?ek má klient možnost si vybrat krom? barvy a velikosti také ze široké nabídky r?zných gramáží.

 

Využití potisku tri?ek a textilu

Reklamní tri?ka, polokošile nebo mikiny m?žeme doporu?it doslova každé firm?, podnikající v jakémkoliv oboru. Reklamní textil je velice vhodným dárkem pro vaše klienty ?i potenciální zákazníky. Je také vhodnou pozorností pro vaše zam?stnance. Rovn?ž se velice dob?e uplat?uje p?i nošení v zam?stnání (nap?. v obchod?, službách apod.), kde výborným zp?sobem spolu dotvá?í firemní image.

 

Možnosti potisku a výšivek na tri?ka

Možností, jakým zp?sobem umístit na vybrané tri?ko, mikinu a další textil vaše logo, je hned n?kolik. M?že to být metoda sítotisku, dále pak použitím speciální nažehlovací fólie anebo velice atraktivní a profesionální metodou aplikace výšivky nebo nášivky. V našem p?ehledu vám krátce popíšeme všechny zmín?né metody a doporu?íme tu nejoptimáln?jší.

 

Sítotisk

Tato metoda je ur?ena pro p?ímý potisk textilu. Uplat?uje se zejména p?i zadávání v?tších sérií.

 

Potisk - nažehlovací fólie

Velice rozší?ená metoda, p?i které se digitalizovaná p?edloha nanáší na speciální nažehlovací fólii, která se poté aplikuje na textil. Tímto zp?sobem potiskujeme zejména tri?ka apod. Použití této metody je optimální p?i výrob? menších sérií, a to již od jednoho kusu! Touto metodou je možné si nechat vyrobit originální tri?ko s vaším libovolným potiskem, a to bu? textem ?i barevnou fotografií. Doporu?ujeme jako zajímavý nápad na dárek pro své blízké ?i známé.

 

Výšivky a nášivky

P?i použití této metody dodáte vašemu textilu jedine?ný a zcela profesionální charakter. Výšivky je možné použít na polokošile, tri?ka, mikiny, dresy, pracovní od?vy, ru?níky, osušky apod. Budete-li chtít pro své zam?stnance nebo obchodní partnery jedine?ný dárek, pak práv? nap?íklad polokošile s vaší reklamní výšivkou je to pravé. Decentní logo, zhotovené profesionální technologií a kvalitní textil, to je kombinace, která vám zaru?í, že vᚠzákazník ?i zam?stnanec si vᚠod?v rád oblékne. A pochopiteln? i s vaší reklamou… Textil (modely), ur?ený pro výšivky vám pochopiteln? dodáme také, a to za vynikající ceny.

 

Využití potisku textilu je opravdu široké

  • reklama vaší firmy
  • propagace vašeho výrobku
  • tri?ka pro další prodej
  • propagace webové stránky
  • ohlašuje výro?í nebo oslavu (maturita, setkání, sportovní akce)

 

Cenová nabídka potisku

 

Výšivky

Záleží na velikosti vyšívaného obrázku, loga nebo zna?ky. Kone?ná cena se vypo?ítává dle po?tu steh? na výšivce a také dle náro?nosti zhotovení vyšívacího programu.

 

Tri?ka

V naší nabídce najdete jak zna?ková tri?ka a další reklamní textil, tak i textil finan?n? mén? náro?ný. Nabízíme pánská i dámská tri?ka, polokošile, d?tská tri?ka, roláky, ?epice a další textil pro aplikaci výšivky nebo potisku.

 

Ukázka potisku tri?ek

Kliknutím na náhled se zobrazí v?tší obrázek. Více informací nalezneta na našich stránkách www.itricka.eu.

 

Kompletní nabídka kategorie potisk:

Kontaktní formulá?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a služeb? Máte zájem o podrobnější informace a cenovou nabídku? Vyplňte a odešlete prosím tento formulář nebo nám napište e-mail. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
VĂĄĹĄ e-mail:
Předmět:
ZprĂĄva:
Anti-Spam otázka: Tři plus osm ( výsledek zapište číslicí )